Chào mừng bạn đến với Aplico

Cáp đồng trần tiếp địa

Cáp đồng trần tiếp địa

Cáp đồng trần tiếp địa chống sét,giải pháp an toàn cho công trình.
Sản xuất tại nhà máy Aplico.

CÁP ĐỒNG TRẦN TIẾP ĐỊA

Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 5064 - 1994/ SĐ1 – 1995

Aplico sản xuất và phân phối các loại cáp đồng trần:
- Cáp đồng trần dùng cho hệ thống chống sét, thoát sét, tiếp địa công trình, chống giật...
- Cáp đồng trần 50, 50mm2 (Cu, C50); Cáp đồng trần M50; Dây cáp đồng trần 70, 70mm2 (Cu, C70) -Cáp đồng trần M70
- Cáp đồng trần 22, 22mm2 (Cu, C22) - Cáp đồng trần M22
- Cáp đồng trần 38, 38mm2 (Cu, C38) - Cáp đồng trần M38
- Cáp đồng trần 95, 95mm2 (Cu, C95) - Cáp đồng trần M95
- Cáp đồng trần 120, 120mm2 (Cu, C120) - Cáp đồng trần M120
- .....