Chào mừng bạn đến với Aplico

Ngày 28/7: Có 5/250 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Ngày 28/7: Có 5/250 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

Ngày 28/7: Có 5/250 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

30/09/2016

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 250 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/7/2016. 

Ngày 28/7: Có 5/250 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 245 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Dân tộc huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/8/2016; UBND xã Hoằng Phụ (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 02/8/2016 đến 9 giờ ngày 08/8/2016; UBND xã Yên Hợp (huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 03/8/2016 đến 9 giờ ngày 09/8/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ban Quản lý khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên) và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Sóc Trăng đăng tải TBMT gói thầu xây lắp trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) với số TBMT lần lượt là: 20160717984-00 và 20160717850-00 theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Hai đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ:www.thongtindauthau.com.vn.

(Theo Báo đấu thầu)

TAGS :

viết bình luận của bạn