Chào mừng bạn đến với Aplico

Theo dõi chặt việc xử lý sau kiểm tra đấu thầu

Theo dõi chặt việc xử lý sau kiểm tra đấu thầu

Theo dõi chặt việc xử lý sau kiểm tra đấu thầu

30/09/2016

(BĐT) - Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu (TT10) vừa được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành.

Ảnh minh họa.

TT10 nêu rõ, việc theo dõi thực hiện xử lý Kết luận kiểm tra đấu thầu được thực hiện chặt chẽ. Trường hợp đơn vị được kiểm tra có sai sót hoặc vi phạm trong hoạt động đấu thầu, cần có thời gian để khắc phục, đơn vị chủ trì kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Kết luận kiểm tra.

Trên cơ sở Kết luận kiểm tra, người đứng đầu đơn vị được kiểm tra chỉ đạo thực hiện Kết luận kiểm tra và báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra theo 4 nội dung chủ yếu. Cụ thể là khắc phục ngay đối với những tồn tại, sai sót có thể khắc phục được trong dự án/dự toán mua sắm, gói thầu đang thực hiện; chấn chỉnh hoạt động đấu thầu đối với các dự án/dự toán mua sắm, gói thầu khác; báo cáo danh sách các tổ chức, cá nhân có liên quan đã bị xử lý theo quy định của pháp luật trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu; báo cáo phản hồi về tình hình thực hiện Kết luận kiểm tra theo mẫu hướng dẫn của Thông tư và gửi cơ quan kiểm tra trong thời hạn quy định tại Kết luận kiểm tra.

Thông tư cũng nêu rõ cơ chế xử lý đối với tổ chức, cá nhân thuộc đơn vị được kiểm tra và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Kết luận kiểm tra mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời.

TT10 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/9/2016. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 4/1/2011 quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

(Theo Báo Đấu thầu)

TAGS :

viết bình luận của bạn